DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Nguyễn Thị Kim Dung

Hà Nội

2

254

Lê Thị Kim Liên

TP HCM

9

255

Phạm Trí Dũng

Hà Nội

2

256

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

2

257

Trần Công Đạt

Hà Nội

8

258

Lê Đức Kim

Hà Nội

4

259

Kim Mạnh

Hà Nội

10

260

Nguyễn Thanh Hà

Hà Nội

2

261

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

10

262

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

4

263

Ngô Trung Dũng

Hà Nội

0

264

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Thừa Thiên Huế

1

265

Nguyễn Ngọc Tuấn

Hà Nội

2

266

Bùi Đằng Giang

Hà Nội

3

267

Đặng Châu Anh Phong

Thừa Thiên Huế

7

268

Ngô Đức Cần

TP HCM

2

269

Nguyễn Ngọc Duy

Hà Nội

7

270

Lê Huy Long

Hà Nội

10

271

Nguyễn Tiến Trung

Thái Bình

10

272

Hoàng Minh Hiếu

Quảng Ninh

2

273

Phạm Chí Công

Hà Nội

3

274

Nguyễn Bá Dỹ (dỹ)

Hà Nội

8

275

Phạm Đình Thành

Hà Nội

10

276

Nguyễn Đăng Minh

Hà Nội

10

277

Nguyễn Đình Tròn

Hà Nội

4

278

Nguyễn Thanh Nguyệt

Hà Nội

4

279

Nguyễn Văn Hải ( Hải Xanh)

Hà Nội

10

280

Nguyễn Ngọc Bích

Hà Nội

7

281

Đinh Văn Cường

Vĩnh Phúc

7

282

Nguyễn Thu Hồng

Hà Nội

10

283

Nguyễn Huỳnh Mai

Hà Nội

10

284

Le Trần Huyên

Hà Nội

10

285

Phạm Phương Nga

Hà Nội

4

286

Trần Thanh Hải

Hà Nội

10

287

Trịnh Đình Thắng

Hà Nội

10

288

Bùi Văn Sơn

Hà Nội

10