DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Bùi Thị Tuyết Vân

Hà Nội

1

218

Từ Văn Chí

Hà Nội

6

219

Trần Quốc Lộc

Hà Nội

10

220

Tạ Quang Thắng

Hà Nội

4

221

Lê Minh Khuê

Hà Nội

0

222

Ba Trung Nguyen

Hà Nội

6

223

Lê Văn Nhì

TP HCM

0

224

Kiều Trung Thành

Hà Nội

9

225

Hoàng Xuân Hảo

Hà Nội

10

226

Lê Thị Bạch Tuyết

Hà Nội

10

227

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hà Nội

10

228

Nguyễn Xuân Lộc

Hà Nội

2

229

Võ Huy Minh

Hà Nội

7

230

Triệu Thị Ngọc Lan

Hà Nội

10

231

Đỗ Đăng Việt

Hà Nội

1

232

Nguyễn Văn Việt

Hà Nội

10

233

Bùi Văn Hà

Hà Nội

7

234

Nguyễn Huy Tưởng

Hà Nội

3

235

Ông Thị Mỹ Hiệp

Tiền Giang

0

236

Trần Minh Thái

TP HCM

4

237

Trần Văn Minh

Hà Nội

6

238

Trần Biên Thùy

Hà Nội

0

239

Đỗ Phú Thắng

Hà Nội

2

240

Đặng Thuý Hạnh

Hà Nội

10

241

Tuyết Minh

Hà Nội

10

242

Nguyễn Văn Quang (văn Quang)

Hà Nội

4

243

Hoang Bich Van

Hà Nội

10

244

Mai Quang Hiển

Đà Nẵng

6

245

Đoàn Ngọc Thịnh

Đà Nẵng

0

246

Nguyen The Binh

Hà Nội

10

247

Trần Văn Hùng

Hà Nội

0

248

Nguyễn Văn Diện

Hải Phòng

1

249

Nguyễn Thị Hoài Sơn

Hà Nội

2

250

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

10

251

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

10

252

Lương Thụy Yên

Hà Nội

2