DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Ngô Vi Quang

Hưng Yên

2

146

Vũ Quang Ngọc

Hà Nội

10

147

Vũ Thanh

Bạc Liêu

5

148

Nguyễn Xuân Đạt

Hà Nội

6

149

Ngô Quang Sĩ

Hà Nội

9

150

Trần Phong Thái

Hà Nội

10

151

Trần Dương Anh

Hà Nội

10

152

Nguyễn Thế Ngọc Minh

Bắc Ninh

5

153

Dzũng Nguyễn (nguyễn Văn Dũng)

TP HCM

10

154

Lê Chí Liêm

Hà Nội

3

155

Dương Ngọc Vân Khanh

Trà Vinh

9

156

Trần Thị Hồng Minh

Hà Nội

2

157

Trần Đức Anh

Hà Nội

8

158

Nguyễn Thị Hoà Bình

Hà Nội

4

159

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

10

160

Nguyễn Quốc Sơn

Hà Nội

5

161

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Hà Nội

6

162

Nguyễn Phong Sơn

Hà Nội

5

163

Nguyễn Hữu Tuấn

Long An

7

164

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

5

165

Triệu Duy Mừng

Hà Nội

10

166

Nghiêm Phú Lâm

Hà Nội

10

167

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

168

Lê Trọng Đức

Hà Nội

10

169

Trần Văn Chính

Hà Nội

0

170

Pham Sung Đạo

TP HCM

0

171

Lê Trọng Nhân

Hà Nội

8

172

Đường Hồng Mai

Hà Nội

10

173

Đỗ Văn Tuấn

Hải Dương

0

174

Nguyễn Tấn Khâm

Quảng Ngãi

7

175

Nguyễn Quang Huy

Hà Nội

0

176

Lê Quang Việt

Hà Nội

10

177

Vũ Xuân Nam

Hà Nội

0

178

Phạm Văn Đồng

Hà Nội

8

179

Đỗ Thị Phương

Hà Nội

0

180

Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội

10