DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Vũ Tuấn Anh

Hà Nội

10

110

Nguyễn Văn Quang

Hà Nội

9

111

Nguyễn Đắc Nhân

Hà Nội

10

112

Nguyễn Thị Thanh Vân

Hà Nội

8

113

Hoàng Thế Long

Hà Nội

7

114

Nguyễn Chí Công

Hà Nội

0

115

Nguyễn Duy Tường

Hà Nội

9

116

Nguyễn Anh

Hà Nội

3

117

Vũ Minh Long

Hà Nội

6

118

Hoàng Trung Hiếu

Hà Nội

10

119

Đỗ Thị Bích Hải

Hà Nội

10

120

Nguyễn Minh Giang

Hà Nội

10

121

Kiều Thị Mai Phương

Hà Nội

8

122

Đỗ Văn Cần

Hà Nội

9

123

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

10

124

Đào Quang Minh

Hà Nội

5

125

Nguyễn Thị Hồng Mai

Hà Nội

1

126

Nguyễn Thị Bích Hường

Hà Nội

0

127

Nguyễn Như Thắng

Hà Nội

10

128

Lê Lời Nhạc

Hà Nội

3

129

Phạm Thu An

Hà Nội

10

130

Nguyễn Quý Hoài

Hà Nội

10

131

Bui Thi Bích

Hà Nội

4

132

Đinh Hy

Ninh Thuận

0

133

Nguyễn Ngọc Thư

Hà Nội

5

134

Lư Thế Phương

Hà Nội

10

135

Nguyễn Thị Bích Hường

Hà Nội

10

136

Nguyễn Minh Hồng

Hà Nội

0

137

Nguyễn Gia Khánh

Hà Nội

3

138

Phạm Văn Học

Hà Nội

10

139

Kiều Trung Thành

Hà Nội

0

140

Truong The Cau

Hà Nội

8

141

Thi Thơ

TP HCM

8

142

Nguyễn Chí Công

Hà Nội

8

143

Nguyễn Duy Minh

Hà Nội

8

144

Triệu Thị Ngọc Lan

Hà Nội

0