DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Văn Đạo

TP HCM

1

74

Nguyễn Đăng Lâm

Quảng Ngãi

4

75

Ngô Văn Liên

Hà Nội

0

76

Ngô Văn Liên

Hà Nội

0

77

Nguyễn Ngọc Tùng

Hà Nội

1

78

Nguyễn Hoàng Duy

Hà Nội

0

79

Nguyễn Huy Hoàng

TP HCM

10

80

Trần Hữu Đức

Hà Nội

0

81

Nguyễn Tuấn Khải

TP HCM

10

82

Trinh Viet Hung

Thái Nguyên

6

83

Võ Trung Tính

Vĩnh Long

0

84

Nguyễn Tùng Dương

Hà Nội

10

85

Vũ Đình Huy

Nam Định

0

86

Vương Hải Dương

Hà Nội

0

87

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

10

88

Vũ Thị Hương

Hà Nội

0

89

Trần Ngọc Long

Lâm Đồng

0

90

Vu Thanh Nghi

Hà Nội

0

91

Huỳnh Mỹ Thuận

TP HCM

10

92

Nguyễn Thành Trung

Hà Nội

7

93

Nguyễn Đức Vũ

Hà Nội

10

94

Nguyễn Ngọc Bình

Hà Nội

10

95

Trần Bích Ngọc

Hải Dương

4

96

Khoi Minh

Hà Nội

9

97

Phạm Quốc Dũng

Hà Nội

10

98

Lê Duy Anh

Thanh Hóa

5

99

Lương Triệu Cơ

Hà Nội

10

100

Nguyễn Kim Chi

Hà Nội

10

101

Nguyen Dinh Phuc

Bình Định

10

102

Viết Anh Mạnh

Hà Nội

10

103

Lê Thị Xuân Vinh

Hà Nội

5

104

Vũ Hồng Kỳ

Hà Nội

10

105

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

0

106

Nguyen Hong Nga

TP HCM

10

107

Lê Vũ Cường

Hà Nội

10

108

Nguyễn Kỳ Nam

Hà Nội

5