DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Phạm Đình Nghiêm

Hà Nội

6

38

Phạm Quang Tuyên

Hà Nội

0

39

Phạm Văn Hải

Vĩnh Phúc

0

40

Đỗ Tuấn Anh

Vĩnh Phúc

2

41

Văn Công Bình

Đồng Nai

0

42

Nguyễn Anh Tuấn

Thanh Hóa

0

43

Nguyễn Văn Phúc

Hà Nội

0

44

Hà Anh Tuấn

Hà Nội

1

45

Lê Ngọc Tiến

Hà Nội

9

46

Hoàng Trọng Tuấn

Hà Nội

7

47

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

10

48

Nguyễn Văn Hoàng

Hà Nội

10

49

Hoàng An

Quảng Bình

9

50

Hoàng Mai Thuyên

Bắc Giang

0

51

Nguyễn Thị Lý Giang

Hà Nội

9

52

Đào Văn Xuân

Hà Nội

0

53

Lưu Trường Giang

Hà Nội

8

54

Trần Hoài Nam

Hà Nội

0

55

Phạm Văn Tình

Bắc Ninh

0

56

Nguyễn Thị Duyên Anh

TP HCM

0

57

Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội

10

58

Lưu Trọng Đạt

Hà Nội

9

59

Trần Đức Hiếu

Hà Nội

10

60

Nguyễn Hữu Hoàng Hải

Hà Nội

0

61

Nguyen Minh Hoang

Khánh Hòa

0

62

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

10

63

Đặng Quỳnh Anh

Hà Nội

0

64

Đỗ Minh Đức

Hà Nội

0

65

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

9

66

Nguyễn Kim Đài

Bắc Ninh

0

67

Kiều Anh Dũng

TP HCM

10

68

Phạm Kháng Trường

TP HCM

10

69

Nguyễn Quốc Dũng

TP HCM

0

70

Hoàng Ngân Hạnh

TP HCM

10

71

Nguyễn Thế Huy

TP HCM

7

72

Nguyễn Chí Quyết

Hà Nội

1