DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Hoàng Tất Thắng

Hà Nội

0

2

Nguyễn Hồ Quân

Hà Tĩnh

4

3

Nguyễn Duy Khánh

Hà Nội

4

4

Bùi Xuân Tuân

Hà Nội

10

5

Nguyễn Đình Huấn

Hà Nội

0

6

Nguyễn Hồ Việt

Hà Nội

0

7

Lê Việt Khánh

An Giang

8

8

Trần Vương Hào

Hà Nội

8

9

Bùi Quan Dự

TP HCM

1

10

Phạm Văn Tuấn

Hà Nội

0

11

Phạm Thanh Tùng

Hà Nội

1

12

Nguyễn Mạnh Trưởng

Hà Nội

2

13

Phạm Phú Bách

An Giang

10

14

Trịnh Hải Sơn

Hà Nội

6

15

Hoang Lan Huong

Hà Nội

1

16

Nguyễn Tiến Phúc

TP HCM

4

17

Phạm Hoàng Cương

Hà Nội

0

18

Test

An Giang

1

19

Trần Ngọc Nam

Hà Nội

2

20

Nguyễn Thu Cúc

Hà Nội

0

21

Đinh Châu Tuấn

Hà Nội

10

22

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Hà Nội

0

23

Tran Nguyen

Hà Nội

3

24

Phạm Huy Đằng

Kon Tum

0

25

Lê Ngọc Huy

Hà Nội

10

26

Vũ Huykhang

Hà Nội

1

27

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

6

28

Diệp Hoàng Việt

Vĩnh Phúc

0

29

Nguyễn Thanh Hải

Hà Tĩnh

10

30

Nguyen Anh Tuan.

Hà Nội

8

31

Trần Mạnh Hà

Hà Nam

0

32

Phan Tất Lành

Nghệ An

4

33

Huỳnh Diệu Huy

TP HCM

2

34

Trịnh Duy Hải

Hà Nội

4

35

Nguyễn Nhật Trường

Đà Nẵng

2

36

Nguyễn Ngọc Tú

Hà Nội

3